22 april 2024

Groepsfoto gedecoreerden

Hoogezand – De dag voor Koningsdag is traditiegetrouw Lintjesregen in Midden-Groningen. Gedecoreerden worden met smoesjes naar het gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand gelokt terwijl hun families in de zaal van het Kielzog zitten te wachten. 

In Midden-Groningen zijn dit jaar zes lintjes uitgereikt door burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Hoogendoorn benadrukt dat, naast de blijk van waardering van het Koningshuis, ook het gemeentebestuur trots is op de gedecoreerden. ‘Allen hebben zij iets gedaan voor een club, vereniging of de buurt’.

Groepsfoto gedecoreerden

Wij van NieuwsUitMiddenGroningen feliciteren alle gedecoreerden met hun Koninklijke Onderscheiding!

Wij hebben alle gedecoreerden (in willekeurige volgorde, zoals ook uitgereikt) voor je op een rijtje gezet met alle verdiensten waarvoor ze het lintje hebben ontvangen.

Mw Bouman-Bats
Mevrouw M.M. (Marietje) Bouman-Bats uit Sappemeer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Verdiensten van mevrouw Bouman-Bats:
Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Bouman-Bats zet zich al 50 jaar met hart en ziel in als vrijwilligster voor de buurt- en speeltuinvereniging Prinsesmargrietpark in Sappemeer, waar ze diverse bestuursfuncties bekleedde voor de sjoelclub, werelddans groep en de gymgroep. Ook is ze al vele jaren actief als mantelzorger.”
Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:
Sinds 1972 de volgende activiteiten ten behoeve van de buurt- en speeltuinvereniging Prinsesmargrietpark in Sappemeer:
– Voorzitter van de activiteitengroep ‘Werelddans’;
– Penningmeester van de ‘Sjoelclub’;
– Voorzitter van de ‘Gymgroep’.
Haar belangrijkste taken zijn het werven van nieuwe deelnemers, zorgdragen voor een financieel gezonde huishouding, voorzitten van vergaderingen en toekomstplannen maken voor de activiteiten. Verder is zij de drijvende kracht achter de organisatie van het jaarlijks uitje met de bovengenoemde groepen en het regelen van een gezamenlijk kerstdiner in wijkcentrum.
In 2014 is zij benoemd tot erelid van de buurt- en speeltuinvereniging.
Mw Renkema – de Vries
Mevrouw G. (Greetje) Renkema-de Vries uit Siddeburen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Verdiensten van mevrouw Renkema-de Vries:
Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Renkema-De Vries is al 38 jaar actief als mantelzorger, van haar eigen verstandelijk beperkte dochter, maar later ook van haar moeder en buurvrouw. Ze is al sinds 1988 actief voor verschillende kerkgenootschappen; eerst de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede en later de Protestantse gemeente Siddeburen. Ook is ze al bijna 20 jaar actief als vrijwilliger in de gehandicaptenondersteuning bij stichting Cosis en op een van de locaties ook lid van de familieraad.”
Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:
1984 – heden
Mantelzorger van haar verstandelijk beperkte dochter die sociaal-emotioneel functioneert op een leeftijd van drie tot vijf jaar. Zij had in die periode geen betaalde baan en stond voortdurend voor haar dochter klaar. De dochter is in 2012 begeleid gaan wonen. Zij staat nog altijd voor haar klaar en verzorgt o.a. haar wasgoed, de boodschappen en haar huishouden.
1988 – 2003
Diaken (tot 1992), eindredacteur van het kerkblad (1990-2003), wijkassistent (1993-2003) bij de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede. Daarnaast was zij lid van de muziekcommissie van het koor en lid van de Vrouwenvereniging. Zij organiseerde mede de vele activiteiten, zoals de bazaar, excursies en activiteiten voor kinderen.
2003 – heden
Wijkouderling en sinds 2016 is zij lid van de redactie van het kerkblad bij de Protestantse Gemeente Siddeburen.
2004 – heden
Vrijwilliger bij de Stichting Cosis te Appingedam. De stichting biedt gehandicaptenservices en -ondersteuning. Zij is lid van de familieraad van de locatie Gockingahof. Daarnaast zette zij zich in voor de verkoop van producten die werden gemaakt bij de dagbesteding.
2007 – 2010
Mantelzorger/ondersteuner van haar moeder.
2017 – heden
Mantelzorger/ondersteuner van haar zieke buurvrouw. Zij doet de boodschappen, verzorgt de kleding en verricht allerlei klussen in huis.

 

Dhr Bennenga
De heer J.A. (Johannes) Bennenga uit Schildwolde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Verdiensten van de heer Bennenga:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Bennenga is Schildwoldster pur sang. Hij groeide op in en met de Juffertoren. Sinds 1860 luidden zijn overgrootvader, grootvader en vader er de klokken. Ook hijzelf is zijn hele leven al verknocht aan de Juffertoren en van zijn hand verscheen dan ook in 2022 een 372 pagina tellend boek over deze markante toren, waarvoor ik zelf nog het voorwoord mocht schrijven. Naast zijn inzet voor deze toren was hij ook nog liefst 32 jaar penningmeester bij Handelsvereniging Schildwolde en blies hij in 2007 nieuw leven in de vereniging Dorpsbelangen Schildwolde.”
Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:
1962 – 1994
Penningmeester van Handelsvereniging Schildwolde. De handelsvereniging organiseerde jaarlijks diverse activiteiten en acties in Schildwolde.
1997 – 2014
Medeoprichter, bestuurslid (penningmeester) van Motorclub Siddeburen.
2007 – 2019
Penningmeester van Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde.
2012 – heden
Vrijwilliger (verrichten van onderhoudswerkzaamheden en als gids bij openstellingen) bij (sinds 2015 stichting) de Juffertoren. Over deze toren heeft hij ook een boek geschreven van 372 pagina’s dat in 2022 uitkwam.
2016 – 2021
Lid van de bewonersraad Lefier.
2017 – 2019
Penningmeester van MFC Schildwolde.
Dhr Krul
De heer J.P. (John) Krul uit Siddeburen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Verdiensten van de heer Krul:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Krul zet de bestuurlijke ervaring vanuit zijn huidige werkzaamheden al 43 jaar in voor het Damster Stedelijk Harmonie orkest (DHSO), eerst als spelend lid en waarnemend dirigent, later als kaderlid in de functies van secretaris, voorzitter en mentor van het huidige bestuur. Al 42 jaar speelt hij op 4 mei in 3 gemeenten het taptoe signaal.”
Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten t.b.v. Damster Stedelijk Harmonie Orkest (DSHO) zijn:
1980 – heden
Lid van sollicitatiecommissies voor een nieuwe dirigent, invalmuzikant bij het jeugd- en opleidingsorkest van het samenwerkingsverband met de slagwerkgroep SEA uit Appingedam ‘Next Generation’, verzorgt het klein onderhoud van het instrumentarium en is ontwerper van het logo.
1980
Oprichter van de Damster streetband, waar hij de muzikale leiding had.
1980 – heden
Spelen van het taptoe signaal op 4 mei te Appingedam, Holwierde en Siddeburen.
1980 – heden
Waarnemend dirigent bij afwezigheid van de betaalde dirigent.
1982 – heden
Lid van de muziekcommissie.
1985 – 1994
Secretaris.
1989
Oprichter van het jeugdorkest.
1998 – 2003
Voorzitter en algemeen coördinator. Hij trad aan toen de voormalige dirigent, secretaris en de voorzitter allen stopten. Hij gaf een nieuwe invulling aan de bestuurstaken en richtte verscheidene secties op ter ondersteuning van het bestuur. Deze hernieuwde structuur is nu in gebruik.
2006 – 2010
Voorzitter. Hij voorkwam hiermee alweer dat het orkest uit elkaar viel.
2010 – heden
Mentor/adviseur van het huidige bestuur. Hij wordt regelmatig gevraagd aan te sluiten bij bestuursvergaderingen.
2021 – heden
Het digitaliseren van de muziekbibliotheek.
2021 – heden
Het vinden van nieuwe huisvesting voor het orkest.

 

Dhr Renkema
De heer P. (Piet) Renkema uit Siddeburen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Verdiensten van de heer Renkema:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Renkema is al bijna 45 jaar actief als vrijwilliger voor verschillende, heel diverse organisaties. Dat deed hij eerst naast zijn baan, daarna in de periode dat hij met pensioen is. Hij is al 20 jaar is vrijwilliger bij de jaarlijkse Feestweek in Siddeburen en al bijna 35 jaar actief bij eerst de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede en vervolgens de Protestantse Gemeente Siddeburen. Hij is ook bestuurslid en penningmeester van de vereniging KansPlus Noord-Groningen, die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.”
Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:
1980 – heden
Actief lid van de Volleybalvereniging SIVOC te Siddeburen.
1984 – heden
Mantelzorger/ondersteuner van zijn verstandelijk beperkte dochter die tot 2012 thuis woonde en in 2012 begeleid is gaan wonen. Hij helpt haar met het huishouden, de financiën en arts bezoeken.
1988 – 1990
Lid van het schoolbestuur van de Christelijke Basisschool Eben Haëzer te Harkstede.
1994 – 2003
Diaken (tot 1998), lid van de commissie van beheer (1996-2003) en ouderling (1998-2002) bij de Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede. Daarnaast hielp hij bij de organisatie van vele activiteiten, zoals excursies, de bazaar en het jaarfeest.
2003 – heden
Vrijwilliger bij de jaarlijkse Feestweek te Siddeburen. Hij was chauffeur tijdens een rondrit voor de ouderen door de versierde straten.
2009 – heden
Bestuurslid/penningmeester van de Vereniging KansPlus Noord-Groningen. De vereniging zet zich in voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Hij is medeorganisator van het jaarlijkse reisje.
2010 – 2014 en 2019 – heden
Wijkouderling (tot 2014) en coördinerend ouderling (sinds 2019) bij de Protestantse Gemeente Siddeburen. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de verbouwing van het kerkgebouw.
2012 – heden
Vrijwilliger bij De Brug te Appingedam. Hij gaat wekelijks sporten met mensen met een verstandelijke beperking.
2015 – heden
Lid van de raad van toezicht (sinds 2020) van en vrijwilliger bij de Stichting MFC Siddeburen. Hij zette zich in bij de (ver)bouwactiviteiten en hij coördineerde/coördineert de vrijwilligers tijdens de bouw en de onderhoudswerkzaamheden.
2017 – heden
Hij ondersteunt zijn zieke buurvrouw. Hij doet de boodschappen, verzorgt de kleding en verricht klussen in huis.

 

Dhr Vegter
De heer G.R. (Gert) Vegter uit Sappemeer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Verdiensten van de heer Vegter:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Vegter weet ondanks zijn drukke werkzaamheden als ondernemer altijd tijd te vinden om anderen te helpen, als mantelzorger, maar ook als ondersteuner van buren en medewerkers met problemen. Hij is al 20 jaar vrijwilliger bij de Gereformeerde kerk Hoogezand-Sappemeer waar hij onder andere in de coronaperiode de KerkTV invoerde, zodat iedereen vanuit huis via TV-uitzending toch de kerkdiensten konden volgen.”
Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:
Gereformeerde kerk Hoogezand-Sappemeer:
1993 – 1997
Ouderling.
1997 – 2010
Algemeen ondersteuner. Hij zette zich o.a. in als bestuurslid van de jeugdcentrale van waaruit o.a. de inzameling van oud papier en organiseren van rommelmarkten plaatsvond.
2008 – 2010
Verbinder van de Jeugdraad en de Kerkenraad.
2010 – heden
Kerkrentmeester. Hij verzorgt de onderhoudszaken, is lid van de beleidscommissie en lid van de commissie groene kerk. Verder verzorgt hij het opzetten, uitbouwen en ondersteunen van het stiltecentrum kerk.
2017 – heden
Administrateur van het Brandpunt en het Stiltecentrum.
2020 – heden
Hij installeerde en voerde de KerkTV in. Daarnaast verzorgt hij het beeld en geluid tijdens de erediensten en rouwdiensten en onderhoudt hij de apparatuur.
Overige:
1984 – 1994
Clubleider en voorzitter van de Gereformeerde Jongerenorganisatie.
2018 – heden
Penningmeester van de Ondernemersvereniging Over-MG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *