18 juni 2024

Beeld: Venema Media

Hoogezand – Gemeentebelangen Midden-Groningen (GBMG), de Boer & Burger Partij Midden-Groningen, het CDA en de VVD vormen na de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe coalitie van de gemeente Midden-Groningen. Zij vormen samen met burgemeester Adriaan Hoogendoorn het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De installatie van de kandidaat-wethouders staat onder voorbehoud op de agenda van de raadsvergadering van 9 juni.

Markus Ploeger, formateur en fractievoorzitter van GBMG: “Met dit collegeprogramma en dit team van wethouders willen wij in de komende 4 jaar in samenwerking met de gemeenteraad en de inwoners van Midden-Groningen flink aan de weg timmeren. Ons doel is om ‘de Brede Welvaart’ in onze gemeente te verbeteren. Welvaart is meer dan de financiële situatie van individuen, het
gaat ook over de gezondheid, het onderwijsniveau en het gevoel van veiligheid van
mensen, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van de natuurlijke
leefomgeving, en vele andere factoren. We willen dat de gemeente in de dorpen en wijken dichtbij en laagdrempelig is.”
De 4 partijen hebben een ambitieus maar realistisch collegeprogramma op hoofdlijnen geschreven. In dit collegeprogramma zullen deels thema´s uitgewerkt zijn die ook in het raadswerkprogramma terug zullen komen. Zodra de gemeenteraad de thema’s in het raadswerkprogramma heeft vastgesteld zal het collegeprogramma hierop worden aangepast. De gemeenteraad is dan ‘aan zet’ en is dan bepalend. Het nieuw te vormen college zal jaarlijks het programma evalueren en waar nodig aanpassen.
Het college-programma is gebaseerd op 3 uitgangspunten:
  • De inwoner staat centraal: voor al het beleid geldt dat het perspectief van de inwoner het uitgangspunt is. Voor de inwoner is het altijd duidelijk waar hij of zij aan toe is.
  • Iedereen doet mee: de startsituatie verbeteren van specifieke groepen inwoners om zo de kansenongelijkheid aan te pakken.
  • Prettige woon-, werk- en leefomgeving: de gemeente houdt bij beslissingen rekening met de impact op de leefomgeving, zodat het voor toekomstige generaties ook fijn wonen en werken is in Midden-Groningen.
De gekozen gemeenteraad moet weer ‘aan zet’ zijn en niet een paar partijen die de meerderheid vormen. De macht van het getal moet het beleid niet bepalen, maar de inhoud. Een andere bestuursstijl, een andere bestuurscultuur met respect voor ieders mening en bijdrage.
De nieuwe collegepartijen hebben afgesproken dat de gemeentelijke belastingen alleen met de consumentenprijsindex (CPI) verhoogd kunnen worden, de algemene prijsstijging in Nederland.
De nieuwe collegepartijen willen structureel 2 miljoen euro extra investeren in groenonderhoud en achterstallig onderhoud aan wegen, fiets- en wandelpaden, bruggen en viaducten. Nu niet investeren betekent later fors hogere rekeningen. De financiële ruimte in de meerjarenbegroting 2023-2025 van gemiddeld 2,7 miljoen euro is vooral bedoeld voor nieuw beleid zoals het verduurzamen en verbeteren van woningen, en de kwaliteit van de dienstverlening.
De beoogd-wethouders zijn:
  • Markus Ploeger (GBMG)
  • Patricia Nieland-Kampen (GBMG)
  • Annemiek Hoesen-Spithorst (Boer & Burger Partij Midden-Groningen)
  • Erik Drenth (CDA)
  • Evert Offereins (VVD)
Beeld: Venema Media
Beeld: Venema Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *