17 juli 2024

Beeld: Instagram / Brandweer Zuidbroek

Zuidbroek – Vanaf 20 september neemt het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) de Eurohal in Zuidbroek voor een half jaar in gebruik als een noodopvanglocatie voor maximaal 500 asielzoekers. Aansluitend is een verlenging mogelijk van nog eens een half jaar. Na een jaar stopt de noodopvang van asielzoekers in de Eurohal. Het COA is verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van deze locatie.

Enkele weken geleden heeft het Rijk met provincies en gemeenten afspraken gemaakt om een doorbraak te forceren in de opvangcrisis voor asielzoekers. Deze asieldeal behelst de inrichting van opvanglocaties in heel Nederland en het op gang brengen van de doorstroming van statushouders.
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Het kabinet wil op die manier het functioneren van de asielketen in 2023 weer op orde hebben. Voorlopig zal er nog sprake zijn van acute nood in de opvang van asielzoekers. Op verzoek van de staatssecretaris is Midden-Groningen in deze situatie bereid om in de tussentijd met de Eurohal noodopvang te bieden. We hebben het hier dus over een overbruggingsperiode, die in ieder geval niet langer dan 1 jaar mag duren. Dan is het voor ons klaar”.
Overeenkomst
Met een overeenkomst hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de gemeente Midden-Groningen afspraken vastgelegd om de opvang in goede banen te leiden, de verantwoordelijkheden vast te leggen en de belangen van de woonomgeving te behartigen. Zo is afgesproken dat de capaciteit van de politie in Zuidbroek wordt aangevuld met 24 uur per dag 2 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. Zij worden ingezet voor de zorg voor de openbare orde en veiligheid in de woonomgeving van Zuidbroek. Het COA is zelf verantwoordelijk voor beveiliging op de locatie van de noodopvang.
Burgemeester Hoogendoorn: “Deze afspraken waren voor het gemeentebestuur voorwaardelijk omdat de noodopvang verantwoord moet zijn, zowel voor de asielzoekers als zeker ook voor de woonomgeving. De vestiging van deze noodopvang heeft impact op de omgeving en daarom moet het COA in goed gesprek met de omwonenden. Ook daar zijn afspraken over gemaakt. De gemeente zal de ontwikkelingen in voortdurend contact met het COA nauwlettend in de gaten houden”.
Met de medewerking aan deze noodopvang is voor het gemeentebestuur van Midden-Groningen wel het maximum bereikt, wat gemeente en samenleving kunnen bieden bij het oplossen van de migratievraagstukken. Daarom is in de overeenkomst vastgelegd dat Midden-Groningen gedurende de looptijd daarvan niet openstaat voor nog meer opvanglocaties in de gemeente.
De inwoners van Zuidbroek (en een deel van Noordbroek) worden op vrijdag 16 september per brief op de hoogte gebracht. Daarin worden zij ook geïnformeerd over een inloopbijeenkomst op maandag 19 september. Daar kunnen deze inwoners vragen stellen en in gesprek gaan met burgemeester en wethouders, medewerkers van het COA en de politie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *