17 juli 2024
Hoogezand – De gemeente Midden-Groningen regelt voor haar inwoners begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er zijn contracten met 75 organisaties die deze zorg aan bieden.

Deze contracten uit 2015 zijn verouderd. In de zorg is er veel veranderd. Daarom zijn er nieuwe contracten opgesteld. Hierbij is goed overlegd met de aanbieders.

Er zijn meer en andere eisen op het gebied van professionaliteit, kwaliteit, toezicht, verantwoording en samenwerking. Er verandert niet veel aan de zorg zelf en de manier waarop de zorg gegeven wordt. De nieuwe contracten zijn duidelijker, meer bij-de-tijd en makkelijker te lezen. (tekst gaat verder onder de foto)

De nieuwe contracten gaan op 1 januari 2024 in. Op 30 juni vond in het Kielzog de ondertekening plaats in aanwezigheid van 57 aanbieders. Wethouder Evert Offereins ondertekende deze contracten namens Midden-Groningen. De oude contracten vertegenwoordigden in 2022 een waarde van 11,7 miljoen euro.
Stappen vooruit
Wethouder Evert Offereins (Wmo): “Het is belangrijk dat onze inwoners de best denkbare zorg kunnen krijgen. Keuzevrijheid en vernieuwing zijn belangrijk. Tegelijk wil de gemeente ook de zakelijke kant en de kwaliteit van de zorg met de aanbieders goed regelen. Met deze vernieuwde contracten hebben we samen met de zorgaanbieders grote stappen vooruitgezet.”
Achtergrond
Midden-Groningen gebruikt sinds 2015 een vaste vorm voor een contract met een zorgaanbieder. Dat heet een ‘open house’ overeenkomst. Elke zorgaanbieder die voldoet aan de criteria kan een contract met de gemeente afsluiten. Zo kunnen ook nieuwe ondernemers een kans krijgen om mee te doen en kunnen inwoners de zorg krijgen die het beste bij hen past. De aanbieders krijgen ook allemaal dezelfde tarieven voor de zorg die zij leveren. De samenwerking met de aanbieders is goed. Aanbieders, gemeente en inwoners zijn over het algemeen tevreden met deze manier van werken.

Beeld: Venema Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *