30 mei 2024

Foto: Pexels / Matthias Zomer

Midden-Groningen – Humanitas Midden-Groningen helpt ouderen bij het invullen van de belastingaangifte, aanvragen huur-, zorg en energietoeslag of kwijtschelding van gemeentelijke- en/of waterschapslasten of een aanvraag doen bij het Meedoen-fonds. Dit doen zij al jaren en veel ouderen maken hier gebruik van. De hulpverlening is echter niet beperkt tot enkel ouderen. Ook andere inwoners kunnen gebruik maken van de diensten van de vrijwilligers van Humanitas. De hulp is vooral bedoeld voor inwoners, die een inkomen hebben van minder dan 125% van het minimumloon. 

Het vorig jaar is het aantal inwoners dat gebruik maakt van de diensten van de vrijwilligers van Humanitas gestegen van 1200 naar 1800. Dit jaar verwacht men, gezien de huidige problemen, een nog grotere stijging. Want het blijkt telkens weer dat veel inwoners, die wel gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende maatregelen die niet aanvragen, omdat ze niet weten hoe het moet, maar ook omdat ze geen computer bezitten. 

Humanitas wil ouderen graag helpen. Het aantal vrijwilligers is uitgebreid en ook is in het kantoor, door de uitbreiding, meer ruimte aanwezig om mensen te helpen. 

De vrijwilligers kijken na het invullen van de belastingaangifte of men ook gebruik kan maken van andere inkomensondersteunende maatregelen, zoals zorg-, huur- of energietoeslag of kwijtschelding of een aanvraag bij het Gemeentelijk Meedoen-fonds. Wanneer iemand de hulp inroept van een vrijwilliger van Humanitas wordt samen met hem of haar even alles doorgelopen en wordt gekeken of men ergens gebruik van kan maken. Het verplicht tot niets. Iedereen krijgt te zien welke mogelijkheden er zijn en waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Men kan altijd alsnog besluiten of men wel of geen gebruik ervan wil maken. Het is een service van de vrijwilligers van Humanitas en het kost niets.

Even een voorbeeld: Laatst meldde zich een meneer bij Humanitas die van de Belastingdienst een mededeling had gekregen dat hij gegevens moest aanleveren. Hij kon dit zelf niet doen en vroeg om hulp. Toen de vrijwilliger alles nakeek bleek hij € 200 terug te krijgen. Toen de vrijwilliger ook nog even naar het jaar ervoor keek bleek dat de man thuis in een andere situatie verkeerde. Hij had voor dat jaar geen belastingaangifte gedaan. Maar de vrijwilliger vertelde hem wel dat hij voor dat jaar, wanneer hij alsnog aangifte zou doen een bedrag van € 1.700 zou terugkrijgen. Hij hoefde niet snel na te denken en vulde samen met de vrijwilliger de aangifte in. Al met al had het bezoekje aan Humanitas hem plotseling € 1.900 rijker gemaakt. Hij ging blij de deur uit! 

Ouderen die gebruik willen maken van de diensten van de vrijwilligers van Humanitas kunnen bellen met het kantoor van Humanitas voor het maken van een afspraak. Tel. 0598-383048. De afspraak kan zijn in het kantoor aan de Troelstralaan 7 te Hoogezand. Maar men kan terecht op het spreekuur van Humanitas in het MAC in Muntendam of de het MFC in Siddeburen. En wanneer u daar niet kan komen kan de vrijwilliger ook nog thuis langskomen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *