30 mei 2024

Beeld: Venema Media

Midden-Groningen – De gemeente Midden-Groningen maximaliseert de onroerendezaakbelasting (OZB) voor 2024 op 5.1 procent. Dit heeft de gemeenteraad donderdagavond unaniem (eenmansfractie BBB-LMG ontbrak) besloten – via een amendement – tijdens de begrotingsbehandeling. De te verwachten inkomstenderving is 1.2 miljoen euro.

Dit bedrag wordt gedekt uit de buffer inflatie. De gemeente Midden-Groningen hanteert voor het vaststellen van de verhoging voor de OZB normaal gesproken een indexering volgens de consumentprijsindex (CPI). Voor het jaar 2022 komt deze uit op 10 procent.
Lokale lasten

“Vanwege deze indexatie zullen, nog los van de toegenomen waarde van onroerend goed die eveneens bijdraagt aan de grondslag van de OZB, de lokale lasten voor inwoners fors stijgen”, aldus de fracties.

Bestaanszekerheid

“Deze stijging komt boven op de al bestaande kostenstijgingen voor levensonderhoud. De bestaanszekerheid staat nu al onder druk. Compensatie hiervan door verhoging van lonen, pensioenen en uitkering blijven hierbij nu nog achter.”

Macro Economische Verkenning

De Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau houdt voor dit jaar, aldus de raadsfracties, rekening met een CPI van 3.9 procent en voor het jaar 2024 een 3.8 procent.

Indexatie

Voor de indexatie van de OZB in de meerjarenbegroting wordt nu gekozen voor een 4-jarig gemiddelde. Waarbij 3 bekende jaren worden meegenomen en het lopende jaar.

Bron: Menterwolde.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *