30 mei 2024

Beeld: Venema Media

Midden-Groningen Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor een goede gezondheid, sociaal contact, geeft energie en houdt overgewicht tegen. Omdat wij samen met verschillende verenigingen en sociale organisaties meer activiteiten willen organiseren om de inwoners van Midden-Groningen in beweging te krijgen, is er voor 2022 een subsidiemogelijkheid voor (kleine) sportactiviteiten.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kan via het Aanvraagformulier subsidie lokaal sportakkoord Midden-Groningen.

Waarvoor kunt u geld ontvangen

Heeft u een activiteit die inwoners van Midden-Groningen helpt te sporten en bewegen? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Uw activiteit moet passen bij de onderstaande doelen van het Lokaal Sportakkoord.

  • iedereen moet mee kunnen doen
  • jeugd van jongs af aan laten bewegen
  • gezonde (sport)verenigingen  en/of stichtingen

De subsidie is alleen voor organisaties die zich inzetten voor sport en bewegen in Midden-Groningen. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld (sport)verenigingen en stichtingen. Er zal naderhand ook om een verantwoording worden gevraagd.

Hoeveel geld kunt u ontvangen

De hoogte van het geldbedrag hangt af van het aantal organisaties dat de activiteit organiseert:

  • Eén organisatie: het bedrag is maximaal € 2.000,00
  • Maximaal 4 organisaties: het bedrag is maximaal € 5.000,00
  • Meer dan 4 organisaties: Het bedrag is maximaal € 10.000,00

In 2022 is er € 20.000,00 te verdelen. Binnen 6 weken na aanvraag hoort u of uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Weigering van uw aanvraag

Helaas komt uw activiteit niet voor subsidie in aanmerking als:

  • hiervoor al een subsidie van de gemeente Midden-Groningen is ontvangen
  • de activiteit in strijd is met het algemeen belang of de openbare orde en veiligheid
  • de activiteit gericht is op het onderhouden, renoveren en/of vernieuwen van een sportaccommodatie
  • de activiteit al voor de aanvraag heeft plaatsgevonden

Verdere voorwaarden

Lees de gedetailleerde nadere regels voor de subsidie Lokaal sportakkoord Midden-Groningen 2022 op overheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *