17 juli 2024

Beeld: Venema Media / Archief

Midden-Groningen – De Toeslagenaffaire was de reden voor de regering om gemeenten extra geld te geven. Dit extra geld moeten gemeenten gebruiken om kwetsbare inwoners meer en beter te helpen. Tot 2028 is er voor Midden-Groningen elk jaar 252.000 euro beschikbaar. De gemeente maakt een plan voor de besteding van dat geld.

Het plan is in de tweede helft van 2023 klaar. Het college van burgemeester en wethouders wil daar niet op wachten. Op 23 mei heeft het college daarom nu al 3 maatregelen genomen.
Wethouder Evert Offereins: “Inwoners kunnen makkelijk tussen overheden en regels klem komen te zitten. Vooral toch al kwetsbare inwoners zijn daarvan de dupe. Dat heeft de Toeslagenaffaire pijnlijk duidelijk gemaakt. De gemeente wil actief helpen om die problemen op te lossen. We beginnen daarom meteen met drie duidelijke acties. Er zijn meer mogelijkheden en ideeën. Die nemen we op in een plan dat we later dit jaar zullen lanceren.”
Evaluatie minimabeleid
De gemeenteraad vindt het onderwerp armoede erg belangrijk. De raad en het college willen weten wat de gevolgen zijn van het minimabeleid. Het is belangrijk om te weten hoe de gemeente het gebruik van de regelingen voor arme inwoners kan verbeteren. De gemeente schakelt daarom een onafhankelijk bureau in om hier onderzoek naar te doen.
 
Voorzieningenwijzer
De Voorzieningenwijzer is een project van drie woningcorporaties, de gemeente Midden-Groningen en Kwartier Zorg en Welzijn. De website en de medewerkers van de Voorzieningenwijzer informeren inwoners over inkomensondersteunende maatregelen. Inwoners hebben mogelijk recht op bepaalde subsidies, toeslagen en gemeentelijke regelingen.
De bedoeling is om inwoners financieel minder kwetsbaar te maken. Door zo goed mogelijk gebruik te maken van regelingen en beschikbare ondersteuning kunnen de vaste uitgaven van deze inwoners worden verlaagd. De Voorzieningenwijzer bestaat al vanaf 2019 en met een goed resultaat. Er zijn in 2022 244 huisbezoeken uitgevoerd. Bij deze bezoeken is gemiddeld ruim 374 euro per jaar bespaard. Het project wordt daarom voortgezet.
 
Ondersteunen van statushouders bij gezinshereniging
Statushouders zijn asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Midden-Groningen vindt het belangrijk dat deze inwoners zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Zij hebben juridische hulp nodig bij hun procedure om hun gezin naar Nederland te laten komen. Door het aanbieden van extra ondersteuning kunnen zij met hun gezin eerder werken aan een nieuwe toekomst met goede vooruitzichten in de gemeente. Deze procedure is zo ingewikkeld dat er deskundige juridische kennis nodig is. Vluchtelingenwerk kan die hulp geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *