17 juli 2024

Beeld: Venema Media

Hoogezand – Op 7 februari wordt een Cultuureducatie-middag georganiseerd met als thema Filmeducatie. Cultuur coördinatoren van scholen van het primaire onderwijs zijn van harte welkom op deze middag die start vanaf 14:30 uur in Kielzog. Om 17:00 vindt er een afsluitende borrel plaats in het naastgelegen Grand café.

Filmeducatie
Kinderen van nu omringen zich met film. Deze middag draagt bij aan het kritisch en bewust leren kijken en maken van film en beeldtaal. Elke schooldag kijkt ergens in het Noorden een klas leerlingen een film. Filmeducatie helpt leerlingen om bewuster naar bewegende beelden te kijken.

Programma Filmeducatiemiddag:
Introductie: wat is Filmeducatie en Filmhub Noord? (15:00 – 15:30)
Workshop  – Kijk en vertel. Een betekenisvol filmgesprek. (15:30 – 16:15)
Workshop  – Animeren kun je leren. Aan de slag met de film-maak-set. (15:30 – 17:00)
– Afsluitende borrel om 17:00

Over Filmhub
Als verbindend knooppunt staat Filmhub Noord klaar voor het primair en voortgezet onderwijs, filmdocenten, filmfestivals, filmtheaters, lerarenopleiders en instellingen voor kunst en cultuur in Drenthe, Friesland en Groningen. Het is een nauwe samenwerking tussen Stichting Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen. Deze partijen zetten zich samen in om te zorgen dat filmeducatie in het noorden een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt.

Filmmaak-set Kielzog
Voor leraren en (workshop)docenten die aan de slag willen met filmeducatie heeft Filmhub Noord in samenwerking met Kielzog een complete iPadset klaar staan die gratis geleend kan worden. De set bestaat uit een koffer met 15 iPads (of drie kleinere sets van 5 iPads) met daarop apps om samen met leerlingen een animatie, drama of indringende documentaire te maken. Het lenen van een set kan via het aanvraagformulier op de website van Kielzog https://www.kielzog.nl/leen-een-gratis-ipad-filmset/.

Meer informatie
Docenten en leerlingen die inspiratie willen opdoen voor een leuk filmproject of willen samenwerken met een filmprofessional kunnen hiervoor terecht op de website van Filmhub noord: www.filmhubnoord.nl. Ook kan er voor vragen contact gezocht worden met de Cultuurcoach: cultuurcoaches@kielzog.nl/06-25597654.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *