22 april 2024

Een vlag hangt halfstok Beeld: Venema Media

Dodenherdenking Midden-Groningen 4 mei 2022

Op 4 mei is het twee minuten stil in Nederland. Wij herdenken op 4 mei Nederlandse burgers en militairen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies, waar ook ter wereld. 

Vanaf 20.00 uur tot twee minuten daarna wordt op de herdenkingsplaatsen en de omgeving volkomen stilte in acht genomen. Iedereen, waar dan ook, wordt verzocht deze plechtige stilte in acht te nemen.

Demonstratieve uitingen zijn verboden.

Vlaggen 

De nationale herdenking beperkt zich tot de vooravond van 4 mei. Daarom is het halfstok vlaggen officieel ook van 18.00 uur tot zonsondergang. Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang hangt bij alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag, zonder wimpel, halfstok. U wordt ook gevraagd deze gedragslijn te volgen.

U bent van harte welkom op de herdenkingsplaatsen. Hierbij vindt u het volledige programma.

Herdenkingsplaatsen/programma

Joods Monument 

Tegenover NS station Hoogezand-Sappemeer

17.40 uur Verzamelen in het Oosterpark, in het park achter de driehoek

Burgemeester Bartelstraat/ Vijverstraat/ Zuiderlaan.

17.45 uur Stille Tocht via het station naar het monument.

Toespraak door Burgemeester A. Hoogendoorn.

Verhaal kinderburgemeester Lieke Kruijer.

Gedicht door leerlingen van het Aletta Jacobscollege.

Vlag halfstok hijsen door leden Scouting de trappers.

Trompetsignaal door trompettist fanfarekorps H-S.

18.00 uur TWEE MINUTEN STILTE.

Kranslegging door burgemeester A. Hoogendoorn.

Kranslegging door leerlingen van dr. Aletta Jacobscollege.

Kranslegging door de Odd Fellows.

Kranslegging door de Kinderraad.

Afsluiting door de heer M. Boven, lid van het Comité.

Herdenking 4 mei H-S.

Einde plechtigheid.

Damkerk, Hoogezand

Gedenkplaat Kappa Graphic Board/ Begraafplaats De Stille Hof

19.20 uur Formeren Stille tocht op plein voor de Damkerk.

19.25 uur Begin klokluiden.

Vertrek Stille Tocht, via gedenkplaat bij Kappa Graphic Board naar het monument op De Stille Hof.

19.55 uur Opstellen bij het monument.

19.59 uur Einde klokluiden.

Trompetsignaal door trompettist fanfarekorps H-S.

20.00 uur Acht klokslagen.

TWEE MINUTEN STILTE.

20.02 uur Volkslied door het Fanfarekorps H-S.

20.05 uur Kranslegging namens het college van B&W en de adoptieschool CBS de Hoeksteen.

  Gedicht door leerlingen CBS de Hoeksteen.

Toespraak door wethouder Peter Verschuren.

Afsluiting door de heer M. Boven, lid van het Comité.

Muziek en gelegenheid om bloemen te leggen.

Einde plechtigheid.

RK Kerk, Sappemeer

Gedenknaald Margrietpark Sappemeer

19.35 uur Verzamelplaats voor de Stille tocht op het plein bij de RK Kerk in Sappemeer. De deuren van de kerk worden geopend zodat mensen naar binnen kunnen om stil te worden, te bidden of een kaarsje aan te steken.

19.40 uur Begin klokluiden.

Vertrek Stille tocht richting Gedenknaald in het Margrietpark.

19.55 uur Aankomst/opstellen. 

19.59 uur Einde klokluiden.

Trompetsignaal door trompettist Chr. Fanfarekorps Juliana.

20.00 uur Acht klokslagen.

TWEE MINUTEN STILTE.

20.02 uur Volkslied door Christelijke Fanfarekorps Juliana.

Kranslegging namens het college van B&W en de adoptieschool Het Galjoen.

Gedicht door leerlingen van Het Galjoen.

20.05 uur Toespraak door raadslid Thea van der Veen.

Afsluiting door de heer M. Westerhof, lid van het Comité.

Muziek en gelegenheid om bloemen te leggen.

Einde plechtigheid.

Begraafplaats Kiel-Windeweer bij De Amshoff

Voormalig NH-kerk

19.45 uur Opstellen bij het monument.

19.50 uur Begin klokluiden.

19.59 uur Einde klokluiden.

Trompetsignaal door Bas van de broek.

20.00 uur Acht klokslagen.

TWEE MINUTEN STILTE.

20.02 uur Volkslied door Time Flies.

20.06 uur Kranslegging namens het college van B&W, kinderen uit Kielwindeweer  en de Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer (VPBK).

Gelegenheid voor het leggen van bloemen.

Toespraak door raadslid Jan Hulzebos.

Afsluiting plechtigheid door mevrouw A. Kremer- de Boer, lid van het Comité. 

Muziek van Time Flies,  gelegenheid om bloemen te leggen (VPBK).

Einde plechtigheid.

Kerk in Kropswolde

Oorlogsgraven vliegeniers

19.40 uur Formeren Stille Tocht.

19.45 uur Begin klokluiden.

Vertrek Stille Tocht; uitdelen bloemen.

19.55 uur Opstellen bij de graven.

19.59 uur Einde klokluiden.

Trompetsignaal door een trompettist van Fanfarekorps H-S.

20.00 uur Acht klokslagen.

TWEE MINUTEN STILTE.

20.02 uur           Volkslied door Stephen Huizen (Sennalive producties).

20.05 uur Toespraak door raadslid Sharon Brinkkemper.

Gedicht door leerlingen van OBS het Noorderlicht.

Kranslegging namens het college van B&W, nabestaanden en de adoptieschool OBS het Noorderlicht.

Afsluiting door de heer J. Sporrel, lid van het Comité. 

Muziek Stephen Huizen en gelegenheid om bloemen te leggen.

Einde plechtigheid.

Monument Foxhol 

Hoek Pluvierstraat-Meeuwenstraat

19.30 uur Formeren Stille Tocht bij M.F.C. Foxhol.

19.45 uur Vertrek Stille Tocht naar het monument.

De heer C. de Jager, secretaris van WDF gaat de namen van de gevallenen uitspreken. 

19.59 uur Trompetsignaal Marja Klazenga.

20.00 uur TWEE MINUTEN STILTE.

20.02 uur Volkslied Koorschool het Kielzog.

20.05 uur Toespraak door raadslid Marian van Dijke.

Gedicht door leerlingen W.A. Scholtenschool. 

Kranslegging namens het college van B&W en de adoptieschool W.A. Scholtenschool. 

Afsluiting door de heer C. de Jager, secretaris dorpshuis De Klabbe

en gelegenheid om bloemen te leggen en muziek van Koorschool Het Kielzog.

Einde plechtigheid.

Herdenking Woudbloem 

11.00uur Dorpsbelangen Woudbloem en Dorpsbelangen Scharmer leggen bloemen bij de 3 Stolpersteine.

19.30 uur Verzamelen bij Erf en Weide, Woudbloemlaan 34 in Woudbloem. 

19.40 uur In Stille Tocht naar het monument.

19.55 uur Gedicht/voordacht.

20.00 uur TWEE MINUTEN STILTE.

20.02 uur Muziek.

20.05 uur Kranslegging. 

Einde van de plechtigheid en terug naar Erf en Weide waar de mogelijkheid is voor napraat en koffie/thee.

Herdenking Harkstede

Op woensdag 4 mei vindt om 19.45 uur de dodenherdenking plaats bij het monument voor de monumentale kerk, Hoofdweg 63. Na twee jaar herdenken in een alternatieve vorm kan de dodenherdenking dit jaar doorgaan vinden en zijn de inwoners van onze dorpen weer welkom.

Het thema is dit jaar “Vrijheid in verbondenheid”.

Wat is het een voorrecht dat wij hier in Harkstede onze vrijheid in verbondenheid met elkaar mogen vieren. Tegelijkertijd kunnen wij er niet omheen dat in Oekraïne oorlog wordt gevoerd.

Aan de herdenking wordt meegewerkt door leerlingen van de basisschool Driespan.

De herdenkingsrede wordt gehouden door de heer Michaël Pavel uit Groningen.

De heer Pavel is in 1941 in Amsterdam geboren. Zijn Joodse familie van moeders kant is uit Berlijn afkomstig. Zijn vader is niet-Joods. Zijn ouders zijn in 1933 getrouwd en hebben zich kort daarna in Nederland gevestigd. Hij kan zich nog de dreunende laarzen herinneren die bijna dagelijks langs hun huis marcheerden.

De herdenking begint om 19.45 uur met klokluiden in rouwslag. 

Om 19.55 uur legt de spreker met twee jongeren de krans bij het monument.

Om 19.58 uur zwijgt de klok en geeft de trompettist de Taptoe Signalen ten gehore.

Om 20.00 uur is er twee minuten stilte.

Daarna leveren enkele leerlingen van de school een bijdrage, gevolgd door de herdenkingsrede van de heer Pavel.

We zingen gezamenlijk het Nederlands volkslied. 

Als afsluiting van de plechtigheid is er klokgelui.

Bij het verlaten van het terrein wordt iedereen verzocht langs het monument te lopen. Alle aanwezigen kunnen dan ook bloemen leggen bij het monument. Er is gelegenheid om na de plechtigheid na te praten in De Graankorrel.

________________________________________________________________________

Herdenking Meeden

18.00 uur Vlag halfstok bij MFA De Rode Beuk en het bezinningsmonument.
19.10 uur Inloop MFA De Rode Beuk met muziek.
19.15 uur Welkomstwoord en inleiding door comitélid Peter de Haan.
19.20 uur Programma met medewerking van leerlingen van de Dorpsschool en diverse inwoners van Meeden.
19.50 uur Vertrek in stilte naar het bezinningsmonument.
19.59 uur Spelen van het Taptoe Signaal.
20.00 uur TWEE MINUTEN STILTE.
20.03 uur Kranslegging door burgemeester A. Hoogendoorn namens de gemeente en kranslegging door leerlingen van de Dorpsschool gevolgd door het spelen van het  Wilhelmus. 

Afsluiting.

Aansluitend is er gelegenheid om in de MFA De Rode Beuk gezamenlijk een kop koffie te drinken. 

De bezoekers aan deze herdenking worden verzocht een enkele bloem of bloesemtak uit eigen tuin mee te nemen. Deze worden in ontvangst genomen en samengevoegd tot één geheel als symbool van eenheid van mensen, gevormd door individuen. Bloemlegging bij het bezinningsmonument is de gehele dag mogelijk. 

Herdenking Siddeburen

In de Hervormde Kerk, aanvang 19.00 uur.

Herdenking van allen die vielen 

voor onze vrijheid

en door oorlogshandelingen

en oorlogsgeweld hun leven verloren.

Met medewerking van:

Koor: Het Filofonisch orkest

Willem Tamminga, koster en klokluider.

Grietje Steenhuizen, dodenherdenking.

Koperensemble bestaande uit leden van “Concordia”.

18.50 uurMuzikaal intro.

19.00 uurWelkom, door Jan Onne Bosman, voorzitter Stichting 4 & 5 mei Siddeburen.

Koorzang.

Herdenkingstoespraak door de heer R. van Hasselt, schrijver van onder andere het boek: “De oorlog van mijn vader”.

Koorzang.

Voordragen van twee gedichten door twee leerlingen van CBS de Zonnewijzer & 

OBS de Springplank.

Koorzang

De bloemen en kransen worden de kerk uitgedragen.

Zestien kinderen van beide basisscholen dragen de bloemen naar buiten.

Onder klokgelui verlaten de aanwezigen de kerk.

19.50 uur Stille tocht van de kerk naar het monument onder klokgelui.

19.55 uur Aankomst bij het monument.

Taptoe, door het koperensensemble.

20.00 uur TWEE MINUTEN STILTE.      

De zestien Siddebuurster oorlogsdoden worden bij name genoemd door Grietje Steenhuizen, terwijl gelijktijdig zestien kinderen van de beide basisscholen bloemen leggen bij het monument.

Koraalspel, door het koperensemble.    

Kranslegging

Afgevaardigden van Cosis de Deel namens de inwoners van Siddeburen.

Afgevaardigde Thorwald Vader namens de Gemeente Midden-Groningen.

Gelegenheid tot het leggen van bloemen. 

Samenzang Wilhelmus.

Herdenking Tjuchem

Aan de inwoners van Tjuchem,
Op 4 mei 2022 is het 77 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Veel mensen worden nog dagelijks geconfronteerd met oorlogsgeweld. Het huidige geweld in de Oekraïne maakt ons duidelijk dat onze vrijheid niet zo vanzelfsprekend is.

De Dodenherdenking mag dit jaar weer met publiek plaatsvinden. U bent daarom van harte uitgenodigd.
We verzamelen om 19.45 uur bij de Plaaisterploats (naast de tennisbanen) voor een Stille Tocht naar de Kapel. Bij het monument voor de Kapel vindt de twee minuten stilte en de kranslegging
plaats. Hierna wordt de herdenking voorgezet in de Kapel. Er worden onder meer gedichten voorgelezen en er is tijd ingeruimd voor sprekers. Mensen die graag iets willen zeggen, kunnen zich daarvoor aanmelden bij Tineke Zuidema, 06 – 81 77 51 66 (graag na 18.00 uur).

Na afloop van de van de plechtigheid is er in de Kapel gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken.

Wij herdenken de oorlog en waarderen onze vrijheid.
We hopen op een ruime opkomst.

Met vriendelijke groeten,
Historische vereniging Bie ‘t Schild.
Stichting Kapel Tjuchem.
Vereniging School en Dorpsbelangen Tjuchem 4 mei comité Tjuchem.

U kunt uw auto parkeren bij de Velemansdroom of bij de Plaaisterplaots.

Herdenking Hellum

Om 19.00 uur begint in Hellum de herdenking met een bijeenkomst in de kerk.

De heer Wim Rozema en een vertegenwoordiger van de gemeente Midden-Groningen spreken.

De jeugd van Hellum levert ook een bijdrage.

Het Neutraal Gemengd Koor Syerdeberth uit Siddeburen verzorgt een optreden tijdens de bijeenkomst.

De namen van de mensen, die met het monument in Hellum herdacht worden, worden genoemd.

Om 20.00 uur is, buiten bij het monument, de herdenking met twee minuten stilte en daarna wordt de Taptoe geblazen.

Hierna worden er bloemen gelegd en sluiten we de herdenking af met het zingen van het Wilhelmus.

De Dodenherdenking in Hellum wordt georganiseerd door het “4 mei comité Hellum”.

Op de herdenkingskaart van het Nationaal 4 en 5 mei comité kunt u hier informatie over vinden:

https://www.4en5mei.nl/herdenken/lokaal-herdenken/herdenkingen-overzicht.

Programma Noordbroek

18.45 uur Inloop in de kerk onder klanken van het orgel.

19.00 uur Welkom en betekenis van de 4 mei-herdenking door Ida Iden, (lid 4 mei-comité).

Jacob Haan ontsteekt een kaars in een lantaarn als teken dat slachtoffers van geweld licht blijven geven aan de toekomst waarin wij leven en dat we de nabestaanden warmte willen blijven geven voor al het leed.

19.05 uur Herdenkingswoorden door wethouder Erik Drenth namens de gemeente Midden-Groningen.

19.10 uur Gedicht door een leerling van groep 7 Inspecteur Amerikaschool.

19.15 uur Verhaal “Wilhelmina Wolf” door Eddie Loonstra.

19.20 uur Kinderen Inspecteur Amerikaschool zingen met enkele dames van “Elk En Ain” het “Vredeslied” onder leiding van Aliet Hogen Esch.

19.27 uur Einde van de plechtigheid in de kerk en op afroep van de regie het verzoek om aan de weg op te stellen voor de Stille Tocht naar het monument.

Annelien de Winter draagt de lantaarn met de brandende kaars mee naar het monument.

Vertegenwoordigers van “Klokkenluuders Noordbrouk” dragen de krans mee.

19.31 uur Vertrek Stille Tocht naar het monument onder klokgelui door de “Klokkenluuders Noordbrouk”.

19.50 uur Klokgelui door de “Klokkenluuders Noordbrouk”.

19.57 uur Kranslegging door een vertegenwoordiger van de gemeente en “Klokkenluuders” Laurens Vermuë en Jos Seggers.

Annelien de Winter plaatst de lantaarn bij het monument, kinderen leggen een witte roos, gevolgd door de “Last Post” door muziekvereniging Oosterbroek.

20.00 uur Slagen van de klok als teken aanvang twee minuten stilte.

20.02 uur Wilhelmus door muziekvereniging Oosterbroek.

Verhaal na aanleiding van bezoek Kamp Westerbork door Laura de Winter.

Dameskoor Elk en Ain zingt onder leiding van Corien Kronemeijer:

“Alles wat ademt” en “Zoveel”.

Afsluiting en dankwoord door een vertegenwoordiger van de gemeente.

U wordt van harte uitgenodigd in de recreatiezaal van Gockingaheem voor een kopje koffie of thee en om nog even na te praten over de plechtigheid. U bent van harte welkom.

Herdenking Muntendam 

18.00 uur Vlag halfstok bij de Hervormde Kerk. 

18.50 uur Verzamelen bij de Baptistenkerk voor de Stille Tocht

19.00 uur Vertrek Stille Tocht, langs de Stolpersteine, naar de Hervormde kerk.

19.15 uur Aanvang programma in de kerk.

Aan het programma wordt medewerking verleend door Chr. Brassband Elad, leerlingen van de basisscholen en mevrouw Geanne Kruize, Bosnië veteraan.

19.47 uur Verzamelen bij het gedenkteken/klokluiden.

19.55 uur Koraalmuziek. 

19.58 uur Kranslegging door een afgevaardigde van het gemeentebestuur en leerlingen van de basisscholen, gevolgd door het spelen van het Taptoe Signaal.

20.00 uur TWEE MINUTEN STILTE.

20.02 uur Wilhelmus en afsluiting. 

Aansluitend is er gelegenheid om zelf meegebrachte bloemen te leggen en koffie, thee of fris te drinken in de kerk. Tijdens de bloemlegging speelt Elad koraalmuziek.

Herdenking Zuidbroek

18.00 uur Vlag halfstok.
19.30 uur Verzamelen buiten bij De Broeckhof.
19.40 uur Vertrek Stille Tocht, via stolperstein op Klaas Woltjerweg, dan Prins Bernhardlaan naar Stationstraat.

19.50 uur Aankomst monument.
  – Voordracht kinderen van basisscholen De Tandem en De Wegwijzer.
  – Toespraak door raadslid Roshano Dewnarain  van Midden-Groningen.
19.58 uur Kranslegging gevolgd door het Taptoe-signaal.
20.00 uur TWEE MINUTEN STILTE.
20.02 Wilhelmus.

Afsluiting door de wethouder.
Bij het monument staan witte rozen klaar die door de aanwezigen worden bijgelegd.
Na afloop is iedereen welkom om koffie of thee te komen drinken in het naast gelegen Noord-Nederlands Trein & Tram museum.

Herdenking Froombosch

19.45 uur Verzamelen op begraafplaats.

19.50 uur Openingswoord Dorpsbelangen Froombosch.

Spreekster Geke Akkerman vanuit de gemeente Midden-Groningen.

Gedicht.

19.59 uur Taptoe-signaal door Jaap de Vries (trompettist).

20.00 uur TWEE MINUTEN STILTE. 

20.02 uur Wilhelmus couplet 1, met trompet.

Bloemen leggen (namens de gemeente en het dorp).

Herdenking Schildwolde

19.30 – 19.45 uur

19.45 – 19.58 uur

19.58 – 20.00 uur

20.00 – 20.02 uur

           20.02 uur

Verzamelen voor het monument/klokluiden.

Muziekgroep “Gloria”.

Taptoesignaal.

TWEE MINUTEN STILTE.

Wilhelmus (1e couplet zingen).

Kranslegging namens het gemeentebestuur.  

Kranslegging namens 4/5 mei comité. 

Bloemen leggen door schoolkinderen en eventueel particulieren.

Na afloop is er een bijeenkomst in de kerk:

Orgelspel door de heer. K. Hinrichs.

Toespraak namens het gemeentebestuur door Erianne van der Burg

Toespraak namens de kerken door ds. C. van Dusseldorp. 

Herdenking Slochteren

19.30 – 19.45 uur

19.45 – 19.58 uur

19.58 – 20.00 uur

20.00 – 20.02 uur

            20.02 uur

Verzamelen voor het monument/ klokluiden.

Muziekvereniging “De Woudklank”.

Taptoesignaal. 

TWEE MINUTEN STILTE.

Wilhelmus (1e couplet zingen)

Kranslegging namens het gemeentebestuur. 

Kranslegging namens 4/5 mei comité. 

Bloemen leggen door schoolkinderen en eventueel particulieren.

Na afloop is er een bijeenkomst in de kerk:

Orgelspel door de heer Hogendorf. 

Toespraak namens het gemeentebestuur door Patricia Nieland 

Toespraak namens de plaatselijke kerken.

Herdenking Kolham

Vanaf 19.30 uur, samenkomst belangstellenden op het plein bij Dorpshuis Mainschoar, nabij het oorlogsmonument.

De kerkklok luidt van 19.45 tot 19.58 uur, aansluitend het blazen van het signaal, dan twee minuten stilte, de kerkklok slaat 1x en dan zingen we gezamenlijk het Wilhelmus.

Vervolgens spreekt Esmeralda Smith vertegenwoordiger van de gemeente en legt de bloemen bij het monument. 

Daarna lezen kinderen van groep 7 en 8 een gedicht of een passage uit een boek voor en leggen ook bloemen bij het monument. Tot slot is er een spreker van het 4 mei comité en legt ook bloemen bij het monument. Daarna is plechtigheid afgelopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *