30 mei 2024

Beeld: Venema Media

Slochteren – Op 7 april 2022 heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn de vergunningaanvragen om aan de Hoofdweg 202 in Slochteren een horecabedrijf te mogen uitoefenen opnieuw afgewezen. Een bezwaarschrift van de aanvrager tegen de afwijzing van 21 juli 2021 heeft niet tot een ander oordeel geleid. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften onderschrijft de standpunten van de burgemeester, en heeft geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het weigeringsbesluit in stand te houden.

De afwijzingen houden verband met het feit dat uit een Bibob-onderzoek is gebleken dat dit horecabedrijf (en degenen die zakelijk betrokken zijn) in verband kunnen worden gebracht met strafbare feiten. Over deze strafbare feiten kan de gemeente geen nadere mededelingen doen omdat ze deel uitmaken van een lopend politieonderzoek en een gerechtelijke procedure.

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie (in dit geval de burgemeester) de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) is onderdeel van het ministerie van Justitie en voert op verzoek van overheden deze integriteitsscreeningen uit.

De aanvrager van de vergunningen heeft na de beslissing van de burgemeester op het bezwaarschrift nog 6 weken de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *